புதிய அசத்தலான நிறங்களில் வெளிவந்தது 2020 சுசுகி எஸ்வி 650...

சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 எஸ்வி650 பைக்கை உலக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எந்த கூடுதல் டிசைன் பாகங்களும் இன்றி அளவான எடையில் உள்ள சுசுகியின் இந்த புதிய 650சிசி மோட்டார்சைக்கிள் முதலில் ஜப்பானில் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.

புதிய அசத்தலான நிறங்களில் வெளிவந்தது 2020 சுசுகி எஸ்வி 650...
சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 எஸ்வி650 பைக்கை உலக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எந்த கூடுதல் டிசைன் பாகங்களும் இன்றி அளவான எடையில் உள்ள சுசுகியின் இந்த புதிய 650சிசி மோட்டார்சைக்கிள் முதலில் ஜப்பானில் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.