புதிய அபெக்ஸ் எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் கார்... இதன் ரேஞ்சும், விலையும் அசத்துதே!

அட்டகாசமான எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் கார் மாடலை அபெக்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. உலக அளவில் விற்பனைக்கு செல்ல இருக்கும் இந்த சூப்பர் கார் அதிக ரேஞ்ச் மற்றும் சரியான பட்ஜெட்டில் வர இருக்கிறது.

புதிய அபெக்ஸ் எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் கார்... இதன் ரேஞ்சும், விலையும் அசத்துதே!
அட்டகாசமான எலெக்ட்ரிக் சூப்பர் கார் மாடலை அபெக்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. உலக அளவில் விற்பனைக்கு செல்ல இருக்கும் இந்த சூப்பர் கார் அதிக ரேஞ்ச் மற்றும் சரியான பட்ஜெட்டில் வர இருக்கிறது.