புதிய ஆக்டேவியா காரின் இந்திய அறிமுகம் தள்ளி போகிறது.. உறுதி செய்த ஸ்கோடா...

கொரோனா வைரஸின் பரவலால் உலகளவில் அனைத்து வணிகங்களும் பெரிய அளவில் பாதிப்படைந்துள்ளன. இந்தியாவில் வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாக ஊரடங்கு மே 3ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஆக்டேவியா காரின் இந்திய அறிமுகம் தள்ளி போகிறது.. உறுதி செய்த ஸ்கோடா...
கொரோனா வைரஸின் பரவலால் உலகளவில் அனைத்து வணிகங்களும் பெரிய அளவில் பாதிப்படைந்துள்ளன. இந்தியாவில் வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாக ஊரடங்கு மே 3ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.