புதிய எல்இடி ஹெட்லேம்ப் உடன் 2020 மஹிந்திரா தார் சோதனை...

மஹிந்திரா தார் மாடலின் 2020 வெர்சன் கார் மீண்டும் ஒரு முறை சோதனை ஓட்டத்தின்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முழுவதும் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் காட்சியளித்த இந்த காரில் ஹெட்லேம்ப் எல்இடி தரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய எல்இடி ஹெட்லேம்ப் உடன் 2020 மஹிந்திரா தார் சோதனை...
மஹிந்திரா தார் மாடலின் 2020 வெர்சன் கார் மீண்டும் ஒரு முறை சோதனை ஓட்டத்தின்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முழுவதும் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் காட்சியளித்த இந்த காரில் ஹெட்லேம்ப் எல்இடி தரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.