புதிய டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக் டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

கடந்த ஆண்டு பண்டிகை காலத்தில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக்கை அண்மையில் டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்தோம். அப்போது இந்த பைக் குறித்து கிடைத்த சாதக, பாதக விஷயங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக் டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
கடந்த ஆண்டு பண்டிகை காலத்தில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக்கை அண்மையில் டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்தோம். அப்போது இந்த பைக் குறித்து கிடைத்த சாதக, பாதக விஷயங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.