புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 எஸ்யூவி அறிமுக விபரம்!

புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 எஸ்யூவி எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 எஸ்யூவி அறிமுக விபரம்!
புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 எஸ்யூவி எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.