புதிய தலைமுறை ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவிக்கு முன்பதிவு துவங்கியது... முழு விபரம்!

புதிய தலைமுறை ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவிக்கு இந்தியாவில் முன்பதிவு துவங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதுகுறித்த முழுமையான விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய தலைமுறை ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவிக்கு முன்பதிவு துவங்கியது... முழு விபரம்!
புதிய தலைமுறை ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவிக்கு இந்தியாவில் முன்பதிவு துவங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதுகுறித்த முழுமையான விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.