புதிய மாருதி டிசையர் காரை ஆன்லைனிலேயே பார்த்து வாங்குவதற்கான வசதி!

புதிய மாருதி டிசையர் காரின் டிசைன் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை இருந்த இடத்தில் இருந்தே பார்த்து முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

புதிய மாருதி டிசையர் காரை ஆன்லைனிலேயே பார்த்து வாங்குவதற்கான வசதி!
புதிய மாருதி டிசையர் காரின் டிசைன் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை இருந்த இடத்தில் இருந்தே பார்த்து முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.