புதிய ஸ்கோடா கரோக் எஸ்யூவி மற்றும் பிஎஸ்6 ரேபிட் காருக்கு புக்கிங் துவங்கியது!

ஸ்கோடா நிறுவனத்தின் புத்தம் புதிய கரோக் எஸ்யூவிக்கும், பிஎஸ்6 எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட ரேபிட் காருக்கும் முன்பதிவு துவங்கி இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய ஸ்கோடா கரோக் எஸ்யூவி மற்றும் பிஎஸ்6 ரேபிட் காருக்கு புக்கிங் துவங்கியது!
ஸ்கோடா நிறுவனத்தின் புத்தம் புதிய கரோக் எஸ்யூவிக்கும், பிஎஸ்6 எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட ரேபிட் காருக்கும் முன்பதிவு துவங்கி இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.