புதிய ஹூண்டாய் எலண்ட்ராவின் அதிகாரப்பூர்வ தோற்றம் வெளிவந்தது...!

விரைவில் சந்தைக்கு வரவுள்ள அடுத்த தலைமுறை எலண்ட்ரா மாடலின் புதிய டீசர் வீடியோவை ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவின் மூலமாக வெளிவந்துள்ள விபரங்களை இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.

புதிய ஹூண்டாய் எலண்ட்ராவின் அதிகாரப்பூர்வ தோற்றம் வெளிவந்தது...!
விரைவில் சந்தைக்கு வரவுள்ள அடுத்த தலைமுறை எலண்ட்ரா மாடலின் புதிய டீசர் வீடியோவை ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவின் மூலமாக வெளிவந்துள்ள விபரங்களை இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.