புதிய ஹூண்டாய் க்ரெட்டா கார் முன்கூட்டியே விற்பனைக்கு வருகிறது!

புதிய ஹூண்டாய் க்ரெட்டா காரின் அறிமுக தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய ஹூண்டாய் க்ரெட்டா கார் முன்கூட்டியே விற்பனைக்கு வருகிறது!
புதிய ஹூண்டாய் க்ரெட்டா காரின் அறிமுக தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.