புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த காரின் முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த காரின் முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.