புதிய ஹோண்டா ஆப்ரிக்கா ட்வின் பைக் அறிமுக தேதி விபரம்

புதிய ஹோண்டா ஆப்ரிக்கா ட்வின் பைக்கின் இந்திய அறிமுக தேதி விபரம் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

புதிய ஹோண்டா ஆப்ரிக்கா ட்வின் பைக் அறிமுக தேதி விபரம்
புதிய ஹோண்டா ஆப்ரிக்கா ட்வின் பைக்கின் இந்திய அறிமுக தேதி விபரம் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.