புதிய ஹார்லி டேவிட்சன் 1200 கஸ்டம் பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

கூடுதல் சிறப்பம்சங்களுடன் ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனத்தின் புதிய 1200 கஸ்டம் மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய ஹார்லி டேவிட்சன் 1200 கஸ்டம் பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
கூடுதல் சிறப்பம்சங்களுடன் ஹார்லி டேவிட்சன் நிறுவனத்தின் புதிய 1200 கஸ்டம் மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.