புதிய ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர் பைக்... டிசைன் சும்மா மிரட்டுதில்லே!

மிரட்டலான டிசைன் அம்சங்களுடன் இளசுகள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர் பைக் விரைவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது.

புதிய ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர் பைக்... டிசைன் சும்மா மிரட்டுதில்லே!
மிரட்டலான டிசைன் அம்சங்களுடன் இளசுகள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 160ஆர் பைக் விரைவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது.