புதிய ஹஸ்க்வர்னா ஸ்வர்ட்பிளேன் 401 பைக் விரைவில் அறிமுகம்!

ஹஸ்க்வர்னா ஸ்வர்ட்பிளேன் 401 பைக் விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

புதிய ஹஸ்க்வர்னா ஸ்வர்ட்பிளேன் 401 பைக் விரைவில் அறிமுகம்!
ஹஸ்க்வர்னா ஸ்வர்ட்பிளேன் 401 பைக் விரைவில் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.