புதிய 250 சிசி பஜாஜ் டோமினார் பைக் உறுதியானது... விரைவில் சந்தைக்கு வருகிறது!

250 சிசி எஞ்சினுடன் புதிய பஜாஜ் டோமினார் பைக் விற்பனைக்கு வர இருப்பது உறுதியாகி இருக்கிறது. இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள், அறிமுக விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

புதிய 250 சிசி பஜாஜ் டோமினார் பைக் உறுதியானது... விரைவில் சந்தைக்கு வருகிறது!
250 சிசி எஞ்சினுடன் புதிய பஜாஜ் டோமினார் பைக் விற்பனைக்கு வர இருப்பது உறுதியாகி இருக்கிறது. இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள், அறிமுக விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.