புதிய 3 நிறத்தேர்வுகளில் உருவாகியள்ள 2020 சுசுகி பர்க்மேன் 200... இந்திய வருகை எப்போது..?

சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 பர்க்மேன் 200 ஸ்கூட்டர் மாடலை சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 2020 ஸ்கூட்டர் மாடலில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள அப்டேட்களை விரிவாக இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

புதிய 3 நிறத்தேர்வுகளில் உருவாகியள்ள 2020 சுசுகி பர்க்மேன் 200... இந்திய வருகை எப்போது..?
சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் 2020 பர்க்மேன் 200 ஸ்கூட்டர் மாடலை சர்வதேச சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 2020 ஸ்கூட்டர் மாடலில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள அப்டேட்களை விரிவாக இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.