பினின்ஃபரீனா பேடிஸ்ட்டா லிமிடேட் எடிசன் எலெக்ட்ரிக் ஹைப்பர் கார் அறிமுகம்

பினின்ஃபரீனா பேடிஸ்ட்டா எலெக்ட்ரிக் ஹைப்பர் காரின் லிமிடேட் எடிசன் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிக தனித்துவமான அம்சங்களுடன் வந்திருக்கும் இந்த புதிய மாடல் குறித்த கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

பினின்ஃபரீனா பேடிஸ்ட்டா லிமிடேட் எடிசன் எலெக்ட்ரிக் ஹைப்பர் கார் அறிமுகம்
பினின்ஃபரீனா பேடிஸ்ட்டா எலெக்ட்ரிக் ஹைப்பர் காரின் லிமிடேட் எடிசன் மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிக தனித்துவமான அம்சங்களுடன் வந்திருக்கும் இந்த புதிய மாடல் குறித்த கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.