புமா ஸ்மார்ட் வாட்ச் அறிமுகம்: கூகுள் பே, 2 நாள் பேட்டரி பேக் அப்- விலை தெரியுமா?

புமா என்பது ஜெர்மனியை தலைமையிடமாகக் கொண்ட தடகள மற்றும் சாதாரணக் காலணிகளை உருவாக்கும் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் ஜெர்மனியின் பவேரியாவில் அமைந்துள்ளது. இந்த நிறுவனமானது விளையாட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களையும் தயாரித்து...

புமா ஸ்மார்ட் வாட்ச் அறிமுகம்: கூகுள் பே, 2 நாள் பேட்டரி பேக் அப்- விலை தெரியுமா?
புமா என்பது ஜெர்மனியை தலைமையிடமாகக் கொண்ட தடகள மற்றும் சாதாரணக் காலணிகளை உருவாக்கும் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் ஜெர்மனியின் பவேரியாவில் அமைந்துள்ளது. இந்த நிறுவனமானது விளையாட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களையும் தயாரித்து வருகிறது.