பயணிகள் வாகனப் பிரிவை தனி நிறுவனமாக மாற்றுகிறது டாடா மோட்டார்ஸ்!

கார் உள்ளிட்ட பயணிகள் வாகனப் பிரிவை தனி நிறுவனமாக மாற்றும் திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது டாடா மோட்டார்ஸ். இதுதொடர்பான முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

பயணிகள் வாகனப் பிரிவை தனி நிறுவனமாக மாற்றுகிறது டாடா மோட்டார்ஸ்!
கார் உள்ளிட்ட பயணிகள் வாகனப் பிரிவை தனி நிறுவனமாக மாற்றும் திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது டாடா மோட்டார்ஸ். இதுதொடர்பான முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.