பிரதமர் ஓகே சொன்னா போதும்... இந்தியர்கள் அனைவராலும் பறக்க முடியும்... எப்படி தெரியுமா..?

ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் இருப்பதைப் போன்று பறக்கும் கார்கள், இந்திய வாடகை கார் சேவையில் களமிறங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிரதமர் ஓகே சொன்னா போதும்... இந்தியர்கள் அனைவராலும் பறக்க முடியும்... எப்படி தெரியுமா..?
ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் இருப்பதைப் போன்று பறக்கும் கார்கள், இந்திய வாடகை கார் சேவையில் களமிறங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.