பிரபலமான ஃபேஸ்புக் பக்கங்கள் எங்கிருந்து இயக்கப்படுகின்றன? - பயனர்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடிவு

தேர்தல் நேரத்தில் வரும் செய்திகள் வெளிப்படையானதாக இருக்க, ஃபேஸ்புக்கில் அதிக வீச்சு இருக்கும் பிரபலமான பக்கங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து இயக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பயனர்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.

பிரபலமான ஃபேஸ்புக் பக்கங்கள் எங்கிருந்து இயக்கப்படுகின்றன? - பயனர்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடிவு
தேர்தல் நேரத்தில் வரும் செய்திகள் வெளிப்படையானதாக இருக்க, ஃபேஸ்புக்கில் அதிக வீச்சு இருக்கும் பிரபலமான பக்கங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து இயக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பயனர்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.