பிரபலமான சுசுகி ஜிம்னி காருக்கு வயது 50... இந்த காரில் அப்படி என்ன தான் உள்ளது..?

சுசுகி ஜிம்னி மாடலின் நான்காம் தலைமுறை கார் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில் இந்த மினி எஸ்யூவி கார் 50 ஆண்டு காலத்தை சந்தையில் நிறைவு செய்துள்ளது. ஜிம்னி மாடலின் சிறப்பம்சங்களையும், அதன் தயாரிப்பு முறைகளையும் இந்த செய்தியில் காண்போம்.

பிரபலமான சுசுகி ஜிம்னி காருக்கு வயது 50... இந்த காரில் அப்படி என்ன தான் உள்ளது..?
சுசுகி ஜிம்னி மாடலின் நான்காம் தலைமுறை கார் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில் இந்த மினி எஸ்யூவி கார் 50 ஆண்டு காலத்தை சந்தையில் நிறைவு செய்துள்ளது. ஜிம்னி மாடலின் சிறப்பம்சங்களையும், அதன் தயாரிப்பு முறைகளையும் இந்த செய்தியில் காண்போம்.