பிரபல ஸ்கூட்டரின் விலையை உயர்த்தி அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்த சுசுகி... எந்த ஸ்கூட்டர் தெரியுமா..?

சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் அதன் பிரபல ஸ்கூட்டரின் விலையை திடீரென உயர்த்தி அதிர்ச்சி வைத்தியம் வழங்கியிருக்கின்றது. இதுகுறித்து கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிரபல ஸ்கூட்டரின் விலையை உயர்த்தி அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்த சுசுகி... எந்த ஸ்கூட்டர் தெரியுமா..?
சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் அதன் பிரபல ஸ்கூட்டரின் விலையை திடீரென உயர்த்தி அதிர்ச்சி வைத்தியம் வழங்கியிருக்கின்றது. இதுகுறித்து கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.