பெரிய எஞ்ஜின் கொண்ட இன்னோவாவுடன் மோதிய மலிவு விலை ஹூண்டாய் வெனியூ... எது மகுடும் சூடியிருக்கும்..?

பெரிய எஞ்ஜின் கொண்ட டொயோட்டா இன்னோவா காருடன் மலிவு விலையுடைய ஹூண்டாய் வெனியூ கார் டிராக் ரேஸில் ஈடுபட்டது. இந்த பந்தயத்தில் எந்த கார் வென்றது என்பதுகுறித்த சுவாரஷ்ய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

பெரிய எஞ்ஜின் கொண்ட இன்னோவாவுடன் மோதிய மலிவு விலை ஹூண்டாய் வெனியூ... எது மகுடும் சூடியிருக்கும்..?
பெரிய எஞ்ஜின் கொண்ட டொயோட்டா இன்னோவா காருடன் மலிவு விலையுடைய ஹூண்டாய் வெனியூ கார் டிராக் ரேஸில் ஈடுபட்டது. இந்த பந்தயத்தில் எந்த கார் வென்றது என்பதுகுறித்த சுவாரஷ்ய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.