பல்வேறு அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது Sennheiser earphones!

ஜெர்மன் ஆடியோ நிறுவனமான சென்ஹைசர் இந்தியாவில் தனது புதிய ரேஸ் வயர்லெஸ் இயர்போன்களை - CX 350BT மற்றும் CX 150BT -முறையே ரூ.7,490 மற்றும் ரூ.4,990-க்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.

பல்வேறு அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது Sennheiser earphones!
ஜெர்மன் ஆடியோ நிறுவனமான சென்ஹைசர் இந்தியாவில் தனது புதிய ரேஸ் வயர்லெஸ் இயர்போன்களை - CX 350BT மற்றும் CX 150BT -முறையே ரூ.7,490 மற்றும் ரூ.4,990-க்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.