மிக சவாலான விலையில் புதிய பஜாஜ் டோமினார் 250 பைக் விற்பனைக்கு வந்தது

பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் புதிய பஜாஜ் டோமினார் 250 சிசி மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. விலை, தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

மிக சவாலான விலையில் புதிய பஜாஜ் டோமினார் 250 பைக் விற்பனைக்கு வந்தது
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் புதிய பஜாஜ் டோமினார் 250 சிசி மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. விலை, தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.