மிக சவாலான விலையில் ஹஸ்க்வர்னா 250 பைக்குகள் இந்தியாவில் அறிமுகம்... கேடிஎம் ஷோரூம்கள் மூலம் விற்பனை

ஹஸ்க்வர்னா நிறுவனம் ஸ்வர்ட்பிளேன் 250 மற்றும் விட்பிளேன் 250 ஆகிய இரண்டு புதிய பைக் மாடல்களும் இந்தியாவில் இன்று விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பைக்குகளின் விலை உள்ளிட்ட பல முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

மிக சவாலான விலையில் ஹஸ்க்வர்னா 250 பைக்குகள் இந்தியாவில் அறிமுகம்... கேடிஎம் ஷோரூம்கள் மூலம் விற்பனை
ஹஸ்க்வர்னா நிறுவனம் ஸ்வர்ட்பிளேன் 250 மற்றும் விட்பிளேன் 250 ஆகிய இரண்டு புதிய பைக் மாடல்களும் இந்தியாவில் இன்று விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பைக்குகளின் விலை உள்ளிட்ட பல முக்கிய விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.