மேகி நூடுல்ஸைபோல் விரைவாக தயாராகும் மின்சார கார்.. 5 நிமிஷம் போதும் 50 கிமீ ஊர் சுற்றலாம்..

மேகி நூடுல்ஸைபோல் மிக விரைவாக சார்ஜ் ஏற்றிக்கொள்ளும் மின்சார காரை ஃபியட் நிறுவனம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேகி நூடுல்ஸைபோல் விரைவாக தயாராகும் மின்சார கார்.. 5 நிமிஷம் போதும் 50 கிமீ ஊர் சுற்றலாம்..
மேகி நூடுல்ஸைபோல் மிக விரைவாக சார்ஜ் ஏற்றிக்கொள்ளும் மின்சார காரை ஃபியட் நிறுவனம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.