முடிந்தது ராயல் என்பீல்டு பிஎஸ்4 பைக்குகளின் அத்தியாயம்.. இனி வெறலெவல் பைக்குகளுக்கு மட்டுமே இடம்!

ராயல் என்பீல்டு நிறுவனம் அதன் பிஎஸ்-4 தர வாகனங்களின் அத்தியாயத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். Source: ET Auto

முடிந்தது ராயல் என்பீல்டு பிஎஸ்4 பைக்குகளின் அத்தியாயம்.. இனி வெறலெவல் பைக்குகளுக்கு மட்டுமே இடம்!
ராயல் என்பீல்டு நிறுவனம் அதன் பிஎஸ்-4 தர வாகனங்களின் அத்தியாயத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். Source: ET Auto