மீண்டும் விற்பனைக்கு வரும் மஹிந்திரா மோஜோ 300சிசி பைக்... பெங்களூரில் புதிய ஷோரூம்...

மஹிந்திரா மோஜோ பைக்கிற்கான அட்டகாசமான டீலர்ஷிப் ஒன்று பெங்களூருவில் புதியதாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய டீலர்ஷிப்பையும் மஹிந்திரா மோஜோ பைக்கை பற்றியும் இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மீண்டும் விற்பனைக்கு வரும் மஹிந்திரா மோஜோ 300சிசி பைக்... பெங்களூரில் புதிய ஷோரூம்...
மஹிந்திரா மோஜோ பைக்கிற்கான அட்டகாசமான டீலர்ஷிப் ஒன்று பெங்களூருவில் புதியதாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய டீலர்ஷிப்பையும் மஹிந்திரா மோஜோ பைக்கை பற்றியும் இந்த செய்தியில் காணலாம்.