மீண்டும் ஹீரோ இணையத்தள பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் 200எஸ் & எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி பைக்குகள்...

ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 200எஸ் மற்றும் எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி மோட்டார்சைக்கிள்களின் பிஎஸ்6 மாடல்களின் தோற்றம் அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான போஸ்டர்கள் இந்நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மீண்டும் ஹீரோ இணையத்தள பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் 200எஸ் & எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி பைக்குகள்...
ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 200எஸ் மற்றும் எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி மோட்டார்சைக்கிள்களின் பிஎஸ்6 மாடல்களின் தோற்றம் அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான போஸ்டர்கள் இந்நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.