மின்சார காராக மாறிய அம்பாஸ்டர்.. ஒரு கிமீ பயணிக்க 1 ரூபாயே போதும்.. பைக்கைவிட குறைவான பயண செலவு..

மின்சார காராக புதிய அவதாரம் எடுத்த அம்பாஸிடர் காரில் ஒரு கிமீ பயணிக்க ஒரு ரூபாயே போதும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இது பைக்கில் நாம் பயணிப்பதைவிட மிக மிக மலிவான பயண செலவு ஆகும். இதுகுறித்த கூடுதல் சுவாரஷ்ய தகவலை இந்த பதிவில் நாம் காணலாம்.

மின்சார காராக மாறிய அம்பாஸ்டர்.. ஒரு கிமீ பயணிக்க 1 ரூபாயே போதும்.. பைக்கைவிட குறைவான பயண செலவு..
மின்சார காராக புதிய அவதாரம் எடுத்த அம்பாஸிடர் காரில் ஒரு கிமீ பயணிக்க ஒரு ரூபாயே போதும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இது பைக்கில் நாம் பயணிப்பதைவிட மிக மிக மலிவான பயண செலவு ஆகும். இதுகுறித்த கூடுதல் சுவாரஷ்ய தகவலை இந்த பதிவில் நாம் காணலாம்.