மின்சார வாகனங்களுக்கான அசத்தலான 'பிளேடு' பேட்டரி: பிஒய்டி அறிமுகம்!

அதீத பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய மின்சார வாகனங்களுக்கான பிளேடு பேட்டரியை பிஒய்டி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மின்சார வாகனங்களுக்கான அசத்தலான 'பிளேடு' பேட்டரி: பிஒய்டி அறிமுகம்!
அதீத பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் கூடிய மின்சார வாகனங்களுக்கான பிளேடு பேட்டரியை பிஒய்டி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.