முன்னணி நிறுவனம் களமிறக்கும் ஸ்மார்ட் டிவி.! எப்போது? என்ன நிறுவனம்?

ஒப்போ நிறுவனம் இந்தியாவில் அருமையான ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களை அறிமுகம் செய்த வண்ணம் உள்ளது, குறிப்பாக இந்நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கு நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றதான் கூறவேண்டும்.

முன்னணி நிறுவனம் களமிறக்கும் ஸ்மார்ட் டிவி.! எப்போது? என்ன நிறுவனம்?
ஒப்போ நிறுவனம் இந்தியாவில் அருமையான ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களை அறிமுகம் செய்த வண்ணம் உள்ளது, குறிப்பாக இந்நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கு நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றதான் கூறவேண்டும்.