முன்பதிவு தொகையை செலுத்தினால் போதும் ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் டெலிவிரி செய்யப்படும்...

சமூக இடைவெளியை பின்பற்றும் விதமாக ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கு புதிய ஆன்லைன் புக்கிங் ப்ரோகிராம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

முன்பதிவு தொகையை செலுத்தினால் போதும் ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் டெலிவிரி செய்யப்படும்...
சமூக இடைவெளியை பின்பற்றும் விதமாக ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கு புதிய ஆன்லைன் புக்கிங் ப்ரோகிராம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.