மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சி க்ளாஸ் காரில் புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் அறிமுகம்!

புதிய பெட்ரோல் எஞ்சினுடன் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சி க்ளாஸ் சொகுசு கார் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த எஞ்சினின் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் மற்றும் விலை உள்ளிட்ட கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சி க்ளாஸ் காரில் புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் அறிமுகம்!
புதிய பெட்ரோல் எஞ்சினுடன் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சி க்ளாஸ் சொகுசு கார் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த எஞ்சினின் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் மற்றும் விலை உள்ளிட்ட கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.