மார்ச் 17: அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்கு வரும் கேலக்ஸி இசட் பிளிப் ஸ்மார்ட்போன்.!

சாம்சங் நிறுவனம் தனது சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் பிளிப் மாடலை வரும் மார்ச் 17-ம் தேதி அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்குகொண்டுவருகிறது. மேலும் இந்த சாதனத்தின் விலை, 109999-ஆக உள்ளது. மேலும் இந்த சாதனத்தின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைப் பார்ப்போம்.

மார்ச் 17: அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்கு வரும் கேலக்ஸி இசட் பிளிப்  ஸ்மார்ட்போன்.!
சாம்சங் நிறுவனம் தனது சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் பிளிப் மாடலை வரும் மார்ச் 17-ம் தேதி அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்குகொண்டுவருகிறது. மேலும் இந்த சாதனத்தின் விலை, 109999-ஆக உள்ளது. மேலும் இந்த சாதனத்தின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைப் பார்ப்போம்.