மார்ச் 31 ஆம் உறுதி., விவோ நிறுவனத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு

விவோ நிறுவனத்தின் விவோ எஸ்6 5ஜி ஸ்மார்ட் போன் அறிமுக தேதியை அந்த நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. விவோ நிறுவனம் அண்மையில் விவோ வி 19 ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகத் தேதியை உறுதி செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது எஸ் 6 போன் அறிமுகத்தையும் உறுதி செய்துள்ளது....

மார்ச் 31 ஆம் உறுதி., விவோ நிறுவனத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு
விவோ நிறுவனத்தின் விவோ எஸ்6 5ஜி ஸ்மார்ட் போன் அறிமுக தேதியை அந்த நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. விவோ நிறுவனம் அண்மையில் விவோ வி 19 ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகத் தேதியை உறுதி செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது எஸ் 6 போன் அறிமுகத்தையும் உறுதி செய்துள்ளது. file images