மருத்துவ பணியாளர்களுக்கான விசேஷ முக கவசத்தை தயாரிக்கும் மஹிந்திரா!

கொரோனா மருத்துவப் பணியாளர்களுக்காக விசேஷ முக கவசத்தை மஹிந்திரா உருவாக்கி வருகிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மருத்துவ பணியாளர்களுக்கான விசேஷ முக கவசத்தை தயாரிக்கும் மஹிந்திரா!
கொரோனா மருத்துவப் பணியாளர்களுக்காக விசேஷ முக கவசத்தை மஹிந்திரா உருவாக்கி வருகிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.