மாருதி எஸ் க்ராஸ் பிஎஸ்6 பெட்ரோல் மாடல் அறிமுகம் எப்போது?

மாருதி எஸ் க்ராஸ் பெட்ரோல் ஹைப்ரிட் மாடலின் அறிமுக விபரம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

மாருதி எஸ் க்ராஸ் பிஎஸ்6 பெட்ரோல் மாடல் அறிமுகம் எப்போது?
மாருதி எஸ் க்ராஸ் பெட்ரோல் ஹைப்ரிட் மாடலின் அறிமுக விபரம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.