மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் பிஎஸ்6 காரில் புதியதாக 1.2 லிட்டர் ட்யூல்ஜெட் பெட்ரோல் என்ஜின்...

மாருதி சுசுகி நிறுவனம் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு இணக்கமாக அப்டேட் செய்யப்பட்ட ஸ்விஃப்ட் மாடலில் 1.2 லிட்டர் ட்யூல்ஜெட் பெட்ரோல் பிஎஸ்6 என்ஜினை வழங்கவுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.  

மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் பிஎஸ்6 காரில் புதியதாக 1.2 லிட்டர் ட்யூல்ஜெட் பெட்ரோல் என்ஜின்...
மாருதி சுசுகி நிறுவனம் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு இணக்கமாக அப்டேட் செய்யப்பட்ட ஸ்விஃப்ட் மாடலில் 1.2 லிட்டர் ட்யூல்ஜெட் பெட்ரோல் பிஎஸ்6 என்ஜினை வழங்கவுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.