மாருதி சப்ளையர்களிடம் இருந்து உதிரிபாகங்களை பெற டொயோட்டா திட்டம்!

உற்பத்தி செலவீனத்தை குறைத்து கார் விலையை சரியாக நிர்ணயிக்கும் முயற்சியாக, மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் வர்த்தக யுக்திகளை பின்பற்ற டொயோட்டா கார் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

மாருதி சப்ளையர்களிடம் இருந்து உதிரிபாகங்களை பெற டொயோட்டா திட்டம்!
உற்பத்தி செலவீனத்தை குறைத்து கார் விலையை சரியாக நிர்ணயிக்கும் முயற்சியாக, மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் வர்த்தக யுக்திகளை பின்பற்ற டொயோட்டா கார் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.