மாருதி டிசையர் காரில் விரைவில் புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் தேர்வு அறிமுகமாகிறது

மாருதி டிசையர் காரில் சக்திவாய்ந்த புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் தேர்வு அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதுபற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மாருதி டிசையர் காரில் விரைவில் புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் தேர்வு அறிமுகமாகிறது
மாருதி டிசையர் காரில் சக்திவாய்ந்த புதிய பெட்ரோல் எஞ்சின் தேர்வு அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதுபற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.