மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா மேனுவல் மாடலிலும் ஹைப்ரிட் நுட்பம் அறிமுகமாகிறது!

மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவியின் மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் மாடலிலும் ஹைப்ரிட் நுட்பம் வழங்கப்பட இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா மேனுவல் மாடலிலும் ஹைப்ரிட் நுட்பம் அறிமுகமாகிறது!
மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவியின் மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் மாடலிலும் ஹைப்ரிட் நுட்பம் வழங்கப்பட இருக்கிறது. கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.