மஹிந்திராவின் பவர்ஃபுல் டர்போ பெட்ரோல் எஞ்சினுடன் வரும் ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட்!

மஹிந்திரா எஞ்சினுடன் வர இருக்கும் புதிய ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட் எஸ்யூவி குறித்த முக்கிய விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

மஹிந்திராவின் பவர்ஃபுல் டர்போ பெட்ரோல் எஞ்சினுடன் வரும் ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட்!
மஹிந்திரா எஞ்சினுடன் வர இருக்கும் புதிய ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட் எஸ்யூவி குறித்த முக்கிய விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.