மஹிந்திராவின் மலிவு விலை பிஎஸ்6 கேயூவி100 அறிமுகம்.. இவ்வளவு குறைந்த விலையா? யாரும் எதிர்பார்க்கல!!

மஹிந்திரா நிறுவனம் அதன் கேயூவி100 என்எக்ஸ்டி மாடலை பிஎஸ்6 தரத்தில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த காரின் விலை மற்றும் கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக கீழே பார்க்கலாம்

மஹிந்திராவின் மலிவு விலை பிஎஸ்6 கேயூவி100 அறிமுகம்.. இவ்வளவு குறைந்த விலையா? யாரும் எதிர்பார்க்கல!!
மஹிந்திரா நிறுவனம் அதன் கேயூவி100 என்எக்ஸ்டி மாடலை பிஎஸ்6 தரத்தில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த காரின் விலை மற்றும் கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக கீழே பார்க்கலாம்