மஹிந்திரா கார் வாடிக்கையாளர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!

மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் வாகனங்களுக்கான வாரண்டி மற்றும் இதர பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்களுக்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

மஹிந்திரா கார் வாடிக்கையாளர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!
மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் வாகனங்களுக்கான வாரண்டி மற்றும் இதர பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்களுக்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.