மஹிந்திரா கஸ்டமைசேஷன் வாயிலாக தனித்துவமான காரை மனைவிக்கு பரிசு வழங்கிய கணவர்.. சிறப்பு தகவல்..!

மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் கஸ்டமைசேஷன் பிரிவின் வாயிலாக தனித்துவமான கார் ஒன்றை மனைவிக்கு பரிசாக வழங்கி கணவர் அசத்தியிருக்கின்றார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். Image Courtesy: Mahindra

மஹிந்திரா கஸ்டமைசேஷன் வாயிலாக தனித்துவமான காரை மனைவிக்கு பரிசு வழங்கிய கணவர்.. சிறப்பு தகவல்..!
மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் கஸ்டமைசேஷன் பிரிவின் வாயிலாக தனித்துவமான கார் ஒன்றை மனைவிக்கு பரிசாக வழங்கி கணவர் அசத்தியிருக்கின்றார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். Image Courtesy: Mahindra